LUPIN
  • LUPIN

LUPIN (ลูปิน)
หลับสบายกับที่นอนสปริงเกรดพรีเมี่ยม หุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่มนำเข้า
ทอคู่กับ Soft Foam + Polyester พร้อมรองรับสรีระด้วยชั้นวัสดุคุณภาพสูง
อายุการใช้งานยาวนนาน ด้วยระบบสปริง Bonel Coil Wire 2.3 mm.
ให้คุณสมบัติในการกระจายน้ำหนักและรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ลูปิน หนา 10 นิ้ว

000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “LUPIN”