Dignity Luciana
  • Dignity Luciana

Dignity Luciana

Dignity Luciana

ที่นอนสปริงคุณภาพยุโรป หุ้มด้วยผ้า Knited Polyester
เนื้อนุ่มนำเข้า ทอคู่ กับ Soft Foam + Polyester
พร้อมรองรับสรีระด้วยชั้นวัสดุคุณภาพสูง ระบบสปริง Bonel Coil Wire 2.3 mm.
ให้คุณสมบัติในการกระจายน้ำหนัก และรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อายุการใช้งานยาวนนาน

– ดิกนิตี้ หนา 10 นิ้ว

000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Dignity Luciana”