Company Profile

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วัชระ 999 โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี คศ.2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ที่นอน เครื่องนอน เตียง และ โซฟา คุณภาพ ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจในคุณภาพสินค้า ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศกว่า 160 ราย และเริ่มมีการส่งออกสินค้าไปสู่ลูกค้าต่างประเทศอีกด้วย

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาบริหาร

สร้างเครือข่ายความรู้สึกดีดี ต่อ บุคคลากรภายในองค์กร พันธมิตร และ ผู้บริโภค

เราเชื่อว่าการดูแลกันและกันเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ จึงมุ่งมั่นตั้งใจผลิตสินค้าและมอบบริการด้วยความเอาใจใส่เหมือนทำให้กับคนในครอบครัว

วิสัยทัศน์

มุ่งหวังที่จะเป็นองกค์ด้านการผลิตที่ดี และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

องค์กรตั้งใจอย่างไม่หยุดหย่อนในการพัฒนาสินค้า บุคลากร และ การบริการ เพื่อให้สามารถจัดส่งผลงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สามารถต่อสู้กับคู่แข่ง และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

เกี่ยวกับเรา_02