Stearnburg Latex ที่นอน สเตรินเบริก ลาเท็กส์
  • 04Stearnburg Latex

Stearnburg Latex ที่นอน สเตรินเบริก ลาเท็กส์

Stearnburg Latex ที่นอน สเตรินเบริก ลาเท็กส์
ที่นอนฟองน้ำอัดเสริมด้วยยางพารา ECO
ให้ความรู้สึกแน่นแต่ไม่กระด้าง
มีอายุการใช้งานนานจากฟองน้ำอัดแท้ล้วนไม่ผสม
เพิ่มผิวสัมผัสนุ่มด้วยฟองน้ำ Body soft ให้ความรู้สึกสบายยิ่งขึ้น

000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Stearnburg Latex ที่นอน สเตรินเบริก ลาเท็กส์”